BOLIG

Hvorfor velge bolighus i laft?


Helseaspektet

Trevirke absorberer fuktighet og avgir fuktighet til rommet. Ideell fuktighet innendørs er mellom 30-50%. Hus av massiv tømmer puster, og ligger naturlig  innenfor dette intervallet. Det gjør at bakterier ikke trives, og  luften er behagelig å puste i.  Forskning viser at opplevd inneklimakvalitet er høyere i tømmerhus med naturlig ventilasjon enn i hus med mekanisk ventilasjon, og gjør at man i tillegg slipper unna kostbare og vedlikeholdskrevende ventilasjonssystemer.

Miljø og energiaspektet

Laftestokker har en naturlig evne til å lagre varme for å kunne gi varme gradvis tilbake til omgivelsene. Dette gjør at treet på varme dager bidrar til avkjøling, mens det på kalde dager bidrar til oppvarming.

Framstilling av trevirke har lavt energibruk sammenlignet med andre byggevarer. For eksempel bruker man ca 50% mer energi for å tilvirke tilsvarende mengde betong. Dermed blir det totale energiforbruket lavt. Dessuten er tre et CO2-nøytralt materiale som absorberer like mye drivhusgasser som det avgir – og tømmerhus vil i tillegg binde/lagre CO2 i hele bygges levetid. Et tømmerhus kan derfor bidra positivt til verdensklima i flere hundre år.

Levetidsaspektet.

Vi kjenner i dag til laftehus som er over 800 år gamle. Så lenge tømmeret holdes unna kontakt med jord er dette nesten ikke nedbrytbart. Ditt tømmerhus burde altså ha god sjanse for å kunne overleve 200 år, eller kanskje i 10-15 generasjoner. Det forutsetter at huset tas vare på. I laftet tømmervegg vil det ikke være kuldebroer eller plastikk sperre som gjør at fuktighet kondenserer og råte dannes. Du får et sunt og levedyktig hus.

Sikkerhetsaspektet

Massive tømmerstokker er ekstremt lite brannfarlig. I stede for å brenne vil de gradvis forkulles, og holde fasongen. Du vil aldri oppnå eksplosjonsartet brann, og bærende konstruksjoner vil ikke kunne kollapse før etter veldig lang tid.

SKREDDERSYDDE LØSNINGER

Vi gir deg mulighet til å gjøre større endringer eller å bygge en helt unik bolig. 

Våre arkitekter og ingeniører vil tegne og prosjektere for deg. Et samspill mellom dine ønsker og behov, og vår fagkompetanse, skaper en helt enestående bolig.

  • Du bestemmer selv leveranseomfanget.
  • Vi har løsninger som er skapt for selvbyggere og for deg som ønsker et nøkkelferdig hus.
  • Vi tilbyr alt fra enkle byggesettleveranser til komplette totalentrepriser.

BOLIG

Hva skal til for at min fritidsbolig
skal bli et bolighus? 


Hvis du ønsker å gjøre om din fritidsbolig til bolighus så er det visse
regler som må følges etter byggtekniske forskrifter. Under har forklarer vi disse.

1.     Livsløpsstandard
Livsløpsbolig er en bolig som er tilrettelagt slik at den kan brukes i alle livsfaser, også om man får bevegelseshemming.
Våre tegnere på snåsa går inn og sjekker og tilpasser hytta slik at den når kravene for livsløpsstandard.

For at en bolig kan sies å ha livsløpsstandard må følgende forutsetninger være oppfylte:

  1. Trinnfri atkomst til boligens inngangsplan. For boligblokker innebærer dette at de må ha heis.
  2. De viktigste rommene må ligge på inngangsplanet og ha forbindelse uten trinn eller trapper.
  3. Rommene og forbindelsene mellom dem må ha tilstrekkelige dimensjoner. Plassbehov og fremkommelighet med en vanlig rullestol legges til grunn for dimensjoneringen, selv om en livsløpsbolig ikke er det samme som en spesialbolig for rullestolbruker.

Les mer om dette her

1.     8-toms tømmer
Når vi bygger våre fritidsboliger så opererer vi med laft som er enten 6 eller 8 tommer i bredden og høyden er alltid 11 tommer.
For å kunne bygge primærbolig i laft så kreves det av TEK17 at tykkelsen på tømmeret er 8 tommer.