KUNDESENTER

Det du måtte lure på, samlet på ett sted. Scroll nedover eller bruk undermenyen for å navigere. 

Hvorfor laft?

Laft gir jevnere og sunnere inneklima, og det bidrar til miljøet.

Sunnere inneklima

– Hvorfor er mennesker som bor i laftet hus friskere enn andre?

En laftevegg absorberer fuktighet og avgir fuktighet til rommet. Ideell fuktighet innendørs er mellom 30-50%. Hus av massiv tømmer puster, og ligger naturlig  innenfor dette intervallet, og her vil ikke bakterier trives. Luften er behagelig å puste i.  En drøm for de med astma eller allergi.

Trevirke er et rent byggemateriale og avgir ikke kjemiske gasser eller skadelige partikler. Tømmerveggen puster naturlig da den ikke inneholder plast eller andre kunstige byggematerialer. Et bolighus i tømmer slipper krav om  ventilasjon. Innervegger i tømmer bidrar til et jevnt inneklima i alle rom.

Miljø – Et økologisk valg

– Mennesker som bor i et laftet hus bidrar til miljø over hele verdikjeden.

Trevirke er et overlegent byggemateriale i og for hele økosystemet. En 100% fornybar ressurs som fanger karbon. Når et tre vokster binder det CO2 som lagres permanent i materialet. Ved å bruke 1 m3 trevirke i stede for eksempel betong sparer man lufta for nesten 1000 kg CO2. Bygg i tømmer og gi samtidig et stort bidrag til klimakvoten.

Skogbruk er viktig for oss fordi det vokser mer skog enn det som avvirkes. Økologiske trær binder mere CO2 enn eldre skog og samtidig frigjøres oksygen i luften. Ta vare på planeten. La din familie og etterkommere puste inn frisk luft produsert fra nye voksende skoger. Vær med og bidra til at vi unngår katastrofale følger av drivhuseffekt.

Våre hytter er produsert av seinvokst furu fra Norden. Ved produksjon av lamelltre brukes et naturbasert bindemiddel (melamin) som beholder den naturlige pusteevnen og ikke frigjør lukt eller skadelige partikler.

Bygge i laft


I tradisjonell norsk byggeskikk er tømmerstokken av heltre selve symbolet på et levende naturprodukt. Treets naturlige struktur, kvist-spredning, årringer og sprekker er for mange en viktig del av hyttekosen og den tradisjonelle stilen. 

Lamell-tre er et mer moderne alternativ som gir en sprekkfri overflate og et mer stabilt byggemateriale. Laftestokken av lamell-tre er limt sammen av flere lameller til en vanlig tømmerstokk. Dette gjør at spenningene i stokken fjernes og man får et materiale uten vridninger og sprekker, noe som gir en jevnere og mer homogen overflate.

Hånd- eller maskinelt laftet?

Øverbygg har landets mest moderne produksjonsanlegg for maskinell lafting. Vår stokkprofil og lafteknute ligger helt opp til tradisjonell handlaft, men høvling av stokken og utfresing av lafteknuten gjøres med maskin. Øverbyggs maskinelt laftede knute har skjulte spor på innsiden av nova som gir en rekke fordeler framfor andre teknikker og utfresinger. Hovedforskjellen mellom handlaft og maskinlaft er at stokkene følger treets innsmaling i handlaftede bygg.

Tilvalgssortiment etter smak og behov

Gjennom mange år har Øverbygg levert del- og totalentrepriser der kundene har hatt stort fokus på kvalitet, funksjonalitet og sammensetting av byggevarer. Denne erfaringen har vi sammenstilt i et standard varesortiment som vi tilbyr i alle våre 3 leveranseformer – effektiv, fleksibel og unik. Det sikrer kvalitativt gode varer basert på rammeavtaler med leverandører og derigjennom lønnsomme leveranser til våre kunder. For deg som velger vår fleksible eller unike leveranseform så tilbyr vi et bredt og godt gjennomtenkt tilvalgssortiment. Her kan man gjøre endringer på alt fra gulvbord til badstueovn og på den måten tilpasse fritidshuset helt i tråd med ønsker og behov. Full frihet og rom for alle personlige tilpasninger vil du få innenfor vår unike leveranseform. Her kan du fritt gå ut over vårt standard og tilvalgssortiment og få hjelp av din byggeleder til å tilpasse, fremskaffe alternativer og kanskje også innhente anbud på helt spesielle løsninger.

Levende naturprodukt

Når vi bygger i heltre benytter vi bare nordisk seintvokst og malmrik furu. Den 100 – 150 år gamle malmfurua er svært holdbar, solid og har estetiske kvaliteter. Tømmeret velges og sorteres manuelt etter strenge kvalitetskriterier. Høyt malminnhold er naturens egen ”impregnering” og grunnlaget for et bygg som vil vare i generasjoner. Furuas lange veksttid med tette årringer forsterker dette og vil med riktig vedlikehold gi et bygg som holder svært lenge. Før laftingen tørkes tømmeret ned til 18 – 20 % slik at vi unngår blåning og muggtendenser i tømmeret, samt ukontrollerte setningsproblemer. Alle råvarer og ferdige produkter lagres under tak i kontrollert klima. Laftebygg er et naturprodukt som ”lever” også etter oppføring. De første årene etter oppsetting vil tømmerstokkene krympe og bygget ”setter” seg – i mindre grad med lamell-tre enn med heltre. Øverbygg har kunnskaper og erfaring med dette og tar nødvendige hensyn ved lafting og montering. Laftevatten mellom tømmerstokkene, er et rent naturprodukt og består av lin og cellulose.

Gammel laftekunst – moderne funksjonalitet

Øverbygg viderefører det beste i tradisjonelle lafteteknikker og har en stokk-profil som tar utgangspunkt i laftemetoder med måddåfar/medfar. Lafteknuten (kinnanov) har kinninger utvendig og utfresinger innvendig som gjør den både tett, tørr og stabil. I veggene settes det inn dømlinger som stabiliserer. I vindus- og døråpninger er det kraftige beitskier som holder vinduer og dører stabile når bygget setter seg (siger). Som tetningsmateriale mellom stokkene anbefaler vi lafteull, lammeull eller mose som hindrer råteangrep og bidrar til et sunt inneklima.

Fra montert tømmerkasse til totalentrepreprise

Øverbygg opplever at kundene setter stor pris på fleksibilitet når det gjelder grad av involvering og leveranseomfang. Det er mulig å kjøpe en montert tømmerkasse og med det legge ned betydelig egeninnsats, eller man kan legge hele prosjektet og prosessen i hendene på rutinerte byggeledere og montører fra Øverbygg. Et bredt kontaktnett, erfaring fra flere hundre prosjekter i Norge og Sverige, og rutiner rundt prosess og kvalitet som tilfredsstiller bolighusstandard, gir våre kunder full trygghet.

Leveranseformer

Våre 3 leveranseformer viser sammenhengen mellom dine valgmuligheter og pris.

EFFEKTIV er raskest og rimeligst

Basert på kjernemodellene i denne katalogen kan du gjøre det mest ektive og prisgunstige hyttekjøpet. Disse hyttene er utviklet og utvalgt med bakgrunn i vår kunnskap og erfaring, med de materialvalg vi vet kundene normalt ønsker.

FLEKSIBEL åpner for tilpasninger

Med utgangspunkt i kjernemodeller åpnes det for personlige tilpasninger. Her kan du blant annet utvide, flytte dører og vinduer, endre på enkelte innervegger og velge blant et større tilvalgssortiment.

UNIK er full skreddersøm

Vi gir deg mulighet til å gjøre større endringer eller å bygge en helt unik hytte. Våre arkitekter og ingeniører vil tegne og prosjektere for deg. Et samspill mellom dine ønsker og behov, og vår fagkompetanse, skaper en helt enestående hytte.

 • Du bestemmer selv leveranseomfanget.
 • Vi har løsninger som er skapt for selvbyggere og for deg som ønsker en nøkkelferdig hytte.
 • Vi tilbyr alt fra enkle byggesettleveranser til komplette totalentrepriser.

Pluss i margen

Vår produksjon foregår innendørs for å unngå klimapåvirkning fra vær og vind på byggeplassen.

Hyttene leveres som ferdiglaftede tømmerkasser som settes sammen på byggeplassen av våre snekkere eller deg selv.

Nødvendige tegninger for å søke tillatelse følger med hver hytteleveranse fra oss, og vi kan også stå for komplett byggesøknad hvis du ønsker dette.

 • 1. Oppstartsmøte

 • 2. Konseptutvikling

 • 3. Tomtebefaring

 • 4. Kontraktsmøte

 • 5. 3-partsmøte

 • 6. Produksjon

 • 7. Byggeprosess

 • 8. Overtakelse

Kundereisen

Vi i Øverbygg guider dere gjennom prosessen fra idé til realisert hyttedrøm.

1 – Første møte

Det er både hyggelig og nyttig å ta et møte over en kopp kaff e for å snakke gjennom hvordan hyttedrømmen kan realiseres. Tenk gjennom og notér gjerne litt i forhold til hvilke ønsker dere har for livet på hytten. Har dere funnet en favoritt i vår katalog eller har dere egne skisser? Har tomten deres noen begrensninger og kjenner dere til reguleringsplanen for området? Dere har sikkert sett for dere en budsjettramme for prosjektet og kan ha det i mente allerede i innledende samtaler.

2 – Veien videre - konseptutvikling

Etter det første møtet og noe idéutveksling kan det være at vi i fellesskap har et bilde av hvordan prosjektet skal kunne utformes og hvor store tilpasningsbehov dere har. Om dere fi nner drømmehytten blant våre kjernemodeller er det den mest EFFEKTIVE og lønnsomme løsningen for dere.

Kanskje liker dere én av våre modeller men ønsker å gjøre mindre endringer på tegninger og leveranseinnhold – da kan vi tilby en FLEKSIBEL løsning. Og er det slik at dere har en helt egen og spesiell hyttedrøm, tar vi gjerne jobben med å designe det uNIKE fritidshuset.

Det er nå også rette tidspunkt å beslutte rundt hva dere ønsker å bidra med selv i prosjektet. Ønsker dere å gjøre så mye som mulig selv under oppføring av hytten – eller ønsker du å legge alt i hendene på Øverbygg og vår erfarne organisasjon? Mengden egeninnsats bestemmer dere selv!

3 – Tomtebefaring

Vi foretrekker å besøke tomten sammen med dere for å kvalitetssikre tegninger og valg av modell. Vi har erfaringen fra mange tidligere prosjekter – dere har de spesielle og unike ønskene for akkurat dette prosjektet. Tomtebefaringen kan vi kombinere med et møte for å avklare detaljer på løsningen, materialvalg og omfanget av leveransen.

4 – Kontraktsmøte

Etter tomtebefaringen skal de fl este avklaringer være på plass, og når vi nå er enige om valg av modell, leveranseomfang og pris, skriver vi kontrakt. I kontraktsmøtet blir vi også enige om de siste detaljer. Dette er et viktig øyeblikk, som er verdt å feire! Når kontrakten er på plass, er tiden inne for å ordne med byggesøknad, fi nansiering og forsikringer.

5 – 3-partsmøtet

Ikke lenge etter kontraktsinngåelsen starter vi planleggingen av gjennomføringen – nå er vi virkelig i gang. I 3-partsmøtet hvor selger, byggeleder og dere som kunder deltar, vil planene for gjennomføring av prosjektet bli gjennomgått. 3-partsmøtet er siste sjanse til å gjøre endringer på leveransen og etter dette møtet låses tegningene og leveransebeskrivelsen.

Etter 3-partsmøtet overtar Øverbyggs byggeleder ansvaret for prosjektet og vil være din kontaktperson i Øverbygg fram til bygget er ferdig og overlevert.

Hvilken type leveranseomfang man velger, får inn virkning på om det vil være mange detaljer å ta stilling til. For eksempel bad og kjøkkeninnredning, overflatebehandling og type gulv.

Din kontakt person vil bistå deg i denne prosessen.

6 – Produksjon

Tømmerkassen er selve grunnstammen i en laftehytte og den blir produsert under kontrollerte omgivelser i vår fabrikk. Det stilles høye kvalitets krav til materialer og produksjonsprosess i samsvar med Norsk Laft sin bransjestandard for laftebygg. Hver eneste stokk blir nøye kontrollert og bearbeidet til sin unike plass i ditt fritidshus.

7 – Byggeprosess

Øverbyggs byggeleder håndterer byggeprosessen med alle leveranser som er avtalt i kontrakten. For å sikre at bygget blir oppført riktig sender vi erfarne monteringslag som setter opp hytten og sikrer kvaliteten på bygget. Hvor lang tid byggeprosessen tar kommer an på størrelsen på leveransen og omfanget av egeninnsats. Vi legger vår ære i å levere hytten til avtalt overtakelsesdato.

8 – Overtakelse

Ved ferdigstilt bygg gjennomføres ferdig befaring av hytten, og overtakelsesforretning. Dere går gjennom bygget med byggeleder og sammen kontrollerer dere at leveransen er som avtalt. Det føres protokoll fra møtet, og eventuelle mangler skal angis i protokollen. Videre avtales en plan for ferdigstilling av disse.

Ved overtakelsen skal også sluttfaktura gjennomgås.

Når overtakelsesforretning er gjennomført, får du overlevert nøklene og kan ta i bruk hytten!

youtube_video_preview