Strømsparing

Økende strømpriser gjør at det nå er mer aktuelt enn noensinne å gjøre energismarte valg på hytta.

Vi foreslår tre helt konkrete tiltak for å ta kontroll over strømforbruket, og redusere strømkostnadene.

Solcellepaneler.
En stor andel av strømforbruket på hytta kan dekkes ved å bruke solcellepaneler. I perioder vil du være plusskunde – det vil si at du selger strøm på nettet når du produserer mer enn du bruker.

Solcellepaneler kan monteres på alle typer tak på hytta. Et normalt anlegg på 10 paneler vil kunne bidra med inntil 3000 kWh pr år, alt etter hvordan solforholdene på stedet er. Installasjon av solcelleanlegg utløser støtte fra Enova.

Varmepumpe.
En luft-luft varmepumpe vil i løpet av et år normalt gi tre ganger så mye varme som den strømmen den forbruker. 

Varmepumpen henter energi fra uteluften helt ned til -25° C, og kan styres via smarttelefon/wifi. En relativt åpen planløsning er fornuftig for best mulig spredning av varmen i hytta.

Smart strømstyring.
Smart strømstyring vil kunne bidra til redusert strømforbruk, og gir deg lavere strømregning gjennom å styre forbruket til tider av døgnet der strømprisen er lavest. Et system for smart strømstyring kan også bidra til å unngå effekttopper, og dermed redusere nettleien.

Enova gir støtte til installasjon av smart strømstyring.

Vi er til stede på tomtedagen lørdag den 3. september på Norsk Hyttesenter, Hellerudsletta og svarer gjerne på spørsmål rundt strømsparende tiltak.

Her kan du se live oversikt over solpanelene våres på vår visningshytte på Norsk Hyttesenter, Hellerudsletta.

Link til nettside