Raudberglia – Snåsafjella

panoramabilde-rauberglia-stig-larsen-2017
raudberglia-foto-m-tekst
snsa-kart
verbygg-geilo-interir-0132
molte
raudberglia_bilde-med-logo
panoramabilde-rauberglia-stig-larsen-2017
raudberglia-foto-m-tekst
snsa-kart
verbygg-geilo-interir-0132
molte
raudberglia_bilde-med-logo

Høystandard tomter med fin beliggenhet like ved Litj-Ismenningen i fantastiske Snåsafjella. Sørvendte tomter med gode solforhold og kort avstand til Ismenningen og Grønningen og storslåtte fjell. Raudberglia er et meget godt utgangspunkt for fjellturer i Snåsas fjellheim, med attraktivt jakt, fiske og turterreng.

Raudberglia Hyttefelt ligger på nordsiden av Grønningen og Ismenningen i Snåsa, 75 km fra Steinkjer og 35 km fra Snåsa Sentrum. Festetomter i statsallmenningen med tomtestørrelser på 1,1-1,4 dekar.

  • Idyllisk beliggende mer enn 500 m over havet
  • Innfallsporten til Blåfjella og Skjækerfjella nasjonalpark
  • Opparbeidet med vei, strøm, vann og avløp
  • Regulert for hytter opp til 200 kvm
  • Unike muligheter for jakt, fiske og friluftsliv

Tomtepriser: kr 350 000,-pr tomt

Last ned tomtekart (pdf)reguleringsbestemmelser (pdf), last ned tomteoversikt m/prisliste som pdf (klikk her)

For mer informasjon og visninger kontakt: Bjørn Nyborg, mob: 41 43 78 77, e-post: bn@overbygg.no.

 

Områdebeskrivelse

Området ligger i Ismenningen statsalmenning i Snåsa kommune, ved innfallsporten til Blåfjella og Skjækerfjella nasjonalpark og et av Europas største uberørte villmarksområder. Feltet ligger i et åpent parti vest for den sørvendte lia under Raudberget, rett nord for Ismenningen Fjellstuggu. Her har det vært seterdrift helt tilbake til på 1600-tallet, og i nærheten finnes fortsatt levende seteranlegg.

Det er storslått utsikt innover mot Gjevsjøfjellene, Grønningen, Heggsjøfjellene og sørover mot Skjækerfjellene. Området byr på store areal med jakt-terreng for rype og skogsfugl og hyttefeltet ligger innenfor godkjent dressurområde for fuglehunder. For fiske og friluftsinteresserte er det kort avstand til Ismenningen og Grønningen. Båtutleie administreres av Snåsa fjellstyre. De som ønsker å oppleve fjellområdene på sommerstid kan benytte seg av Gjevsjøstien, som går både langs vann, myr og fjell med fine utsiktspunkt. For den som ønsker å høste av naturens kjøkken finnes det mye sopp og bær i området.

Tomtebeskrivelse

Festetomter utformet som punktfeste. Arealfeste kan også inngås med tomtestørrelser på 1,1-1,4 dekar. Beliggenhet 500-530 meter over havet. Tomtene er svakt skrående med mot sør og østre deler av Snåsafjella.

Adkomst

Avstand fra Steinkjer 75 km, fra Snåsa sentrum 35km, fra Trondheim 195km. Fra Steinkjer følger du RV 763 mot Snåsa til Brede (48km). Ta til høyre mot Imsdalen ved Brede Servicestasjon. Følg hovedvei til vegavgiftkasse i enden av Imsdalen (15km). Fortsett hovedvei videre frem til avkjørsel til feltet (12 km), skiltet Raudberglia hyttefelt.

Regulering

Tomtene kan en hytte og et uthus/anneks/garasje innenfor et samlet bebygd areal (BYA) på 200 kvm. Hyttene kan oppføres i 2. etasjer innenfor maks mønehøyde over gjennomsnittlig terreng på 6,5 m og maks innvendig rafthøyde på 4,4 m. Det er tillatt med 2 parkeringsplasser på hver tomt, og besøkende kan i tillegg benytte 2 felles parkeringsplasser angitt på kartet.

Infrastruktur

Alle tomter tilrettelegges med vei inn på tomta, vann, avløp og elektrisitet.

Omkostninger og felleskostnader.

Festeavgift og administrasjonskostnader til Statsskog, samt kommunale avgifter kommer i tillegg. Andre felleskostnader dekkes av hytteforening. Alle hytteeiere plikter å være medlem av hytteforeningen.

Byggeklausul

Hyttene i området skal leveres av Øverbygg Norge AS. Snåsa Entreprenør AS skal utføre gravearbeidene i området. De bygger ut all infrastruktur og vil derfor kjenne grunnforholdene godt og kjøre egnede masser og maskiner lett tilgjengelig.

Tomtene – byggetrinn 1

Av totalt 23 tomter i området er det nå bare 8 ledige tomter igjen. Tomtene ligger i øvre del av hyttefeltet med panorama utsikt, gode solforhold og kortere avstand til fjella nordover.

Tomtene – byggetrinn 2

Tomtene i byggetrinn 2 er nå også byggeklare. Her er det solgt 3 av totalt 22 tomter med beliggenhet bare 50-150 meter fra fiskevannet Litj-Ismenningen. Tomtene ligger i nedre del av hyttefeltet og vil derfor ligge mer lunt til i forhold til vær og vind, og likevel gode solforhold og god utsikt til fjella.