Leveranseformer

Våre 3 LEVERANSEFORMER viser sammenhengen mellom dine valgmuligheter og pris.

1 : EFFEKTIV er raskest og rimeligst

Basert på kjernemodellene i denne katalogen kan du gjøre det mest ektive og prisgunstige hyttekjøpet. Disse hyttene er utviklet og utvalgt med bakgrunn i vår kunnskap og erfaring, med de materialvalg vi vet kundene normalt ønsker.


 

2: FLEKSIBEL åpner for tilpasninger

Med utgangspunkt i kjernemodeller åpnes det for personlige tilpasninger. Her kan du blant annet utvide, flytte dører og vinduer, endre på enkelte innervegger og velge blant et større tilvalgssortiment.


 

3: UNIK er full skreddersøm

Vi gir deg mulighet til å gjøre større endringer eller å bygge en helt unik hytte. Våre arkitekter og ingeniører vil tegne og prosjektere for deg. Et samspill mellom dine ønsker og behov, og vår fagkompetanse, skaper en helt enestående hytte.

  • Du bestemmer selv LEVERANSEOMFANGET.
  • Vi har løsninger som er skapt for selvbyggere og for deg som ønsker en nøkkelferdig hytte.
  • Vi tilbyr alt fra enkle byggesettleveranser til komplette totalentrepriser.

 Plus i margen

Vår produksjon foregår innendørs for å unngå klimapåvirkning fra vær og vind på byggeplassen.

Hyttene leveres som ferdiglaftede tømmerkasser som settes sammen på byggeplassen av våre snekkere eller deg selv.

Nødvendige tegninger for å søke tillatelse følger med hver hytteleveranse fra oss, og vi kan også stå for komplett byggesøknad hvis du ønsker dette.