Kundeprosessen

steg-1

1 : Første møte

Det er både hyggelig og nyttig å ta et møte over en kopp kaff e for å snakke gjennom hvordan hyttedrømmen kan realiseres. Tenk gjennom og notér gjerne litt i forhold til hvilke ønsker dere har for livet på hytten. Har dere funnet en favoritt i vår katalog eller har dere egne skisser? Har tomten deres noen begrensninger og kjenner dere til reguleringsplanen for området? Dere har sikkert sett for dere en budsjettramme for prosjektet og kan ha det i mente allerede i innledende samtaler.


2 : Nästa steg – konceptutveckling

2 : Veien videre – konseptutvikling

Etter det første møtet og noe idéutveksling kan det være at vi i fellesskap har et bilde av hvordan prosjektet skal kunne utformes og hvor store tilpasningsbehov dere har. Om dere fi nner drømmehytten blant våre kjernemodeller er det den mest EFFEKTIVE og lønnsomme løsningen for dere.

Kanskje liker dere én av våre modeller men ønsker å gjøre mindre endringer på tegninger og leveranseinnhold – da kan vi tilby en FLEKSIBEL løsning. Og er det slik at dere har en helt egen og spesiell hyttedrøm, tar vi gjerne jobben med å designe det uNIKE fritidshuset.

Det er nå også rette tidspunkt å beslutte rundt hva dere ønsker å bidra med selv i prosjektet. Ønsker dere å gjøre så mye som mulig selv under oppføring av hytten – eller ønsker du å legge alt i hendene på Øverbygg og vår erfarne organisasjon? Mengden egeninnsats bestemmer dere selv!


3 : Besök på tomten

3 : Tomtebefaring

Vi foretrekker å besøke tomten sammen med dere for å kvalitetssikre tegninger og valg av modell. Vi har erfaringen fra mange tidligere prosjekter – dere har de spesielle og unike ønskene for akkurat dette prosjektet. Tomtebefaringen kan vi kombinere med et møte for å avklare detaljer på løsningen, materialvalg og omfanget av leveransen.


4 : Kontrakt

4 : Kontraktsmøte

Etter tomtebefaringen skal de fl este avklaringer være på plass, og når vi nå er enige om valg av modell, leveranseomfang og pris, skriver vi kontrakt. I kontraktsmøtet blir vi også enige om de siste detaljer. Dette er et viktig øyeblikk, som er verdt å feire! Når kontrakten er på plass, er tiden inne for å ordne med byggesøknad, fi nansiering og forsikringer.


5 : 3-partsmöte

5 : 3-partsmøtet

Ikke lenge etter kontraktsinngåelsen starter vi planleggingen av gjennomføringen – nå er vi virkelig i gang. I 3-partsmøtet hvor selger, byggeleder og dere som kunder deltar, vil planene for gjennomføring av prosjektet bli gjennomgått. 3-partsmøtet er siste sjanse til å gjøre endringer på leveransen og etter dette møtet låses tegningene og leveransebeskrivelsen.

Etter 3-partsmøtet overtar Øverbyggs byggeleder ansvaret for prosjektet og vil være din kontaktperson i Øverbygg fram til bygget er ferdig og overlevert.

Hvilken type leveranseomfang man velger, får inn virkning på om det vil være mange detaljer å ta stilling til. For eksempel bad og kjøkkeninnredning, overflatebehandling og type gulv.

Din kontakt person vil bistå deg i denne prosessen.


6 : Produktion av timmerstommen

6 : Produksjon

Tømmerkassen er selve grunnstammen i en laftehytte og den blir produsert under kontrollerte omgivelser i vår fabrikk. Det stilles høye kvalitets krav til materialer og produksjonsprosess i samsvar med Norsk Laft sin bransjestandard for laftebygg. Hver eneste stokk blir nøye kontrollert og bearbeidet til sin unike plass i ditt fritidshus.


Byggeprosess

7 : Byggeprosess

Øverbyggs byggeleder håndterer byggeprosessen med alle leveranser som er avtalt i kontrakten. For å sikre at bygget blir oppført riktig sender vi erfarne monteringslag som setter opp hytten og sikrer kvaliteten på bygget. Hvor lang tid byggeprosessen tar kommer an på størrelsen på leveransen og omfanget av egeninnsats. Vi legger vår ære i å levere hytten til avtalt overtakelsesdato.


8 : Övertagande

8 : Overtakelse

Ved ferdigstilt bygg gjennomføres ferdig befaring av hytten, og overtakelsesforretning. Dere går gjennom bygget med byggeleder og sammen kontrollerer dere at leveransen er som avtalt. Det føres protokoll fra møtet, og eventuelle mangler skal angis i protokollen. Videre avtales en plan for ferdigstilling av disse.

Ved overtakelsen skal også sluttfaktura gjennomgås.

Når overtakelsesforretning er gjennomført, får du overlevert nøklene og kan ta i bruk hytten!

Gratulerer!