Bygging i laft

I tradisjonell norsk byggeskikk er tømmerstokken av heltre selve symbolet på et levende naturprodukt. Treets naturlige struktur, kvist-spredning, årringer og sprekker er for mange en viktig del av hyttekosen og den tradisjonelle stilen. Lamell-tre er et mer moderne alternativ som gir en sprekkfri overflate og et mer stabilt byggemateriale. Laftestokken av lamell-tre er limt sammen av flere lameller til en vanlig tømmerstokk. Dette gjør at spenningene i stokken fjernes og man får et materiale uten vridninger og sprekker, noe som gir en jevnere og mer homogen overflate.

Hånd- eller maskinelt laftet?

Øverbygg har landets mest moderne produksjonsanlegg for maskinell lafting. Vår stokkprofil og lafteknute ligger helt opp til tradisjonell handlaft, men høvling av stokken og utfresing av lafteknuten gjøres med maskin. Øverbyggs maskinelt laftede knute har skjulte spor på innsiden av nova som gir en rekke fordeler framfor andre teknikker og utfresinger. Hovedforskjellen mellom handlaft og maskinlaft er at stokkene følger treets innsmaling i handlaftede bygg.

Tilvalgssortiment etter smak og behov

Gjennom mange år har Øverbygg levert del- og totalentrepriser der kundene har hatt stort fokus på kvalitet, funksjonalitet og sammensetting av byggevarer. Denne erfaringen har vi sammenstilt i et standard varesortiment som vi tilbyr i alle våre 3 leveranseformer – effektiv, fleksibel og unik. Det sikrer kvalitativt gode varer basert på rammeavtaler med leverandører og derigjennom lønnsomme leveranser til våre kunder. For deg som velger vår fleksible eller unike leveranseform så tilbyr vi et bredt og godt gjennomtenkt tilvalgssortiment. Her kan man gjøre endringer på alt fra gulvbord til badstueovn og på den måten tilpasse fritidshuset helt i tråd med ønsker og behov. Full frihet og rom for alle personlige tilpasninger vil du få innenfor vår unike leveranseform. Her kan du fritt gå ut over vårt standard og tilvalgssortiment og få hjelp av din byggeleder til å tilpasse, fremskaffe alternativer og kanskje også innhente anbud på helt spesielle løsninger.

Levende naturprodukt

Når vi bygger i heltre benytter vi bare nordisk seintvokst og malmrik furu. Den 100 – 150 år gamle malmfurua er svært holdbar, solid og har estetiske kvaliteter. Tømmeret velges og sorteres manuelt etter strenge kvalitetskriterier. Høyt malminnhold er naturens egen ”impregnering” og grunnlaget for et bygg som vil vare i generasjoner. Furuas lange veksttid med tette årringer forsterker dette og vil med riktig vedlikehold gi et bygg som holder svært lenge. Før laftingen tørkes tømmeret ned til 18 – 20 % slik at vi unngår blåning og muggtendenser i tømmeret, samt ukontrollerte setningsproblemer. Alle råvarer og ferdige produkter lagres under tak i kontrollert klima. Laftebygg er et naturprodukt som ”lever” også etter oppføring. De første årene etter oppsetting vil tømmerstokkene krympe og bygget ”setter” seg – i mindre grad med lamell-tre enn med heltre. Øverbygg har kunnskaper og erfaring med dette og tar nødvendige hensyn ved lafting og montering.

Gammel laftekunst – moderne funksjonalitet

Øverbygg viderefører det beste i tradisjonelle lafteteknikker og har en stokk-profil som tar utgangspunkt i laftemetoder med måddåfar/medfar. Lafteknuten (kinnanov) har kinninger utvendig og utfresinger innvendig som gjør den både tett, tørr og stabil. I veggene settes det inn dømlinger som stabiliserer. I vindus- og døråpninger er det kraftige beitskier som holder vinduer og dører stabile når bygget setter seg (siger). Som tetningsmateriale mellom stokkene anbefaler vi lafteull, lammeull eller mose som hindrer råteangrep og bidrar til et sunt inneklima.

Fra montert tømmerkasse til totalentrepreprise

Øverbygg opplever at kundene setter stor pris på fleksibilitet når det gjelder grad av involvering og leveranseomfang. Det er mulig å kjøpe en montert tømmerkasse og med det legge ned betydelig egeninnsats, eller man kan legge hele prosjektet og prosessen i hendene på rutinerte byggeledere og montører fra Øverbygg. Et bredt kontaktnett, erfaring fra flere hundre prosjekter i Norge og Sverige, og rutiner rundt prosess og kvalitet som tilfredsstiller bolighusstandard, gir våre kunder full trygghet.