Vi søker ny byggeleder i Voss

101-0190_img
verbyggfrstasida
frsta_bild-1
102-0218_img
101-0190_img
verbyggfrstasida
frsta_bild-1
102-0218_img
Øverbygg Voss AS er i vekst, og vi søker prosjekt/byggeleder til vår avdeling på Voss.

 

Stillingen innebærer ansvar for å følge opp kunder og gjennomføring av byggeprosjekter for kunder på Vestlandet.

Som prosjekt/byggeleder overtar du ansvaret for prosjektene når kontrakt er signert og prosjektet er avklart.

De viktigste arbeidsoppgavene er:

  • Kundeansvar, som overtas fra selger etter avtaleinngåelse.
  • Bistå med byggesøknadsarbeid og ferdigattest.
  • Planlegging av prosjektet og befaringer på tomt/byggeplass.
  • Organisering av underentreprenører, herunder innhenting av tilbud, forhandlinger, avtaleinngåelse, planlegging og koordinering av aktiviteter på byggeplass, samt kvalitetssikring av leveranser.
  • Organisering av tømrerlag, herunder planlegging, koordinering på byggeplass og kvalitetssikring av leveranser.
  • Planlegging og bestilling av byggevarer til prosjektet.
  • Kundedialog under gjennomføring av prosjektet.
  • Ansvar for oppfølging av HMS på byggeplass.
  • Ferdigbefaringer og overlevering til kunde.
  • Økonomiansvar og økonomioppfølging i prosjektene.

Vi søker en person med god byggfaglig kompetanse og erfaring med prosjektgjennomføring. Du må kunne jobbe strukturert, effektivt og selvstendig, men også ha evne til å samarbeid godt med kunder, kolleger og samarbeidspartnere. Søker må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig. Må ha førerkort klasse B.

Vi ønsker oss en lagspiller som er engasjert og som har lyst til å være med å utvikle laget vårt videre og bidra til at vi når vårt viktigste mål: 100% fornøyde kunder.

Øverbygg`s grunnverdier er: Rotekte, Raus, Nyskapende og Energisk og kandidater til stillingen må ha holdninger, adferd og en innstilling som er i tråd med disse!

Stillingen rapporterer til daglig leder i Øverbygg Voss AS.

Arbeidssted: I utgangspunktet er arbeidssted Øverbygg`s kontor i Regimentsvegen på Voss. Det må påregnes en del reisevirksomhet til befaringer på byggeplasser og kundemøter i regionen.

Betingelser: Konkurransedyktige betingelser etter nærmere avtale.

Er du interessert?

Ta gjerne kontakt med daglig leder Stein Ove Gjestad i Øverbygg Voss, for mer informasjon eller spørsmål du har om bedriften og stillingen på mobil 911 40 461 eller e-post: sog@overbygg.no

Søknad med CV sendes per e-post til Stein Ove Gjestad på sog@overbygg.no