Hjemme hos Myklebust

mykle-1
mykle-2
mykle-3
mykle-4
mykle-5
mykle-6
mykle-7
mykle-8
mykle-9
mykle-10
mykle-11
mykle-1
mykle-2
mykle-3
mykle-4
mykle-5
mykle-6
mykle-7
mykle-8
mykle-9
mykle-10
mykle-11

At Øverbygg er til stede i Åre gir en veldig stor trygghet. Vi kjøpte vår tomt sommeren 2009 og kunne flytte inn i hytta februar 2010. Øverbygg var veldig ryddige og oversiktlige som totalentreprenør og veldig tilstedeværende. Det gjelder alt fra byggeprosessen, i forhold til underleverandører såvel som kalkyler for ulike løsninger der Øverbygg var veldig tilmøteskommende. Å ha en seriøs leverandør er kritisk og det å være tilgjenglig gjennom hele prosessen er en viktig poeng.

«Jeg vil absolutt anbefale de som vurderer å bygge hytte å benytte Øverbygg»

Vi ville ha en hytte for vintersesongen og da tittet vi på Oppdal i Norge og Åre i Sverige. Valget fall til slutt på Åre på grunn av mulighetene til langrenn og alpint i kombinasjon med godt tilbud av butikker og restauranger. På vintern er vi her i anslagsvis annen hver uke og på sommeren og høsten en gang i måneden.

/Gaute Myklebust
Byggeår: 2009-2010, Geitfjell 4 nede på Björnängehyllan