Besøk på fabrikken

overbygg-laftehyttefabrik-1
overbygg-laftehyttefabrik-2
overbygg-laftehyttefabrik-3
overbygg-laftehyttefabrik-4
overbygg-laftehyttefabrik-1
overbygg-laftehyttefabrik-2
overbygg-laftehyttefabrik-3
overbygg-laftehyttefabrik-4

Øverbygg har landets mest moderne og største lafteanlegg. Dette sikrer et produkt av høy kvalitet og presisjon, samtidig med stor kapasitet på levering.
Produksjonen er full dataintegrert. Alle detaljer blir tegnet i CAD og direkte overført til våre maskiner. Det betyr at vi prosjekterer og freser inn spor for møtende konstruksjoner i våre tømmervegger slik at tiden på byggeplass blir så effektiv som mulig.

Våre produkter er 6»8» (154×188) og 8»11» (195×260) Lamelltre. Laftestokker av lamell sikrer stabile vegger og lite setting av tømmerkassen etter montering. Dette gir oss mange tekniske fordeler som gjør oss i stand til å lage spennende og eksklusive bolighus i laft som man før i tida ikke trodde var mulig.

Hele anlegget kan drives effektivt av 6 mann, og vi har kapasitet på mellom 50-100 bygg per år. Våre maskinoperatører har lang fartstid og innehar stor kunnskap om tømmer og trebygging. Vi leverer en miks av hytter og bolighus, og all produksjon foregår innendørs i en stor produksjonshall med naturlig frisk dunst av furu.